اشتراک تماس با کشور های اروپایی

برای تماس های بین المللی به شما اشتراک های نامحدود اروپایی اسکایپ را توصیه می کنیم
اشتراک ها به صورت یک ماهه، سه ماهه و یک ساله ارائه می شوند

اشتراک تماس با تلفن ثابت و موبایل کشور های اروپا

اشتراک اروپا
شامل تلفن ثابت ۲۸ کشور
نامحدود ۹.۹۹ دلار / ماهیانه برای فعالسازی این محصول باید حساب اسکایپ را به اندازه کافی شارژ کنید. خرید شارژ
اشتراک اروپا
شامل موبایل و تلفن ثابت ۲۵ کشور
نامحدود ۱۹.۹۹ دلار / ماهیانه برای فعالسازی این محصول باید حساب اسکایپ را به اندازه کافی شارژ کنید. خرید شارژ
شارژ ۱۰$ دلاری
شارژ اسکایپ
تا ۴۰۰ دقیقه مکالمه
Fatal error: Call to undefined function fanum() in /home/skype/public_html/unlimited-europe.php on line 58